woensdag 9 september 2015

Over ongewenste meeuwen en ongewenste zwangerschappen

Referentie:

De Standaard, 13.8.2015, p. 13:

Informatief extract:

„Ik zeg altijd: abortus plegen is in België gemakkelijker dan een meeuw neerschieten”

Creatieve commentaar:

Je zou kunnen zeggen dat bovenstaande opmerking van Paul Geerinckx, schepen van milieu, natuur en duurzaamheid voor CD&V niet meer dan een kwestie van slechte smaak is, maar er zit meer achter. De ongelukkige vergelijking is gestoeld op een dubbel onbegrip. Onbegrip van abortus als vraag waarmee vrouwen of koppels die ongewenst zwanger geraken mee worstelen. En onbegrip van de moeilijke verhouding tussen mens en dier. Gelukkig is een abortus laten uitvoeren in België gemakkelijker dan het neerschieten van een meeuw. Laat dat duidelijk zijn.

Ik ga me hier niet uitlaten over de spontane vraag of een embryo of foetus meer waard is dan een meeuw die de vergelijking van de schepen uitlokt. Dit is een nogal abstracte discussie die moeilijk te beslechten is. Wat wel duidelijk is dat onze verhouding tot een ongewenste zwangerschap fundamenteel anders is dan onze verhouding tot een ongewenste meeuw. En dat maakt deze vergelijking op zich ongepast. 

Wat de meeuwen betreft wordt de betrokken schepen gelukkig tegengesproken door zijn partijgenoot en bevoegd minister Schauvliege. Het is niet omdat je last hebt van meeuwen dat het er ook te veel zijn. Er blijkt geen goede reden om meeuwen neer te schieten als men er vanuit gaat dat meeuwen als soort waardevol zijn om te behouden aan onze kust. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor de meeuwenplaag: van te weinig beschikbaar voedsel op zee tot verhoogde intelligentie van de dieren. De strijd tussen de intelligentie van de mens en de meeuw moet in alle geval op een intelligente manier beslecht worden en het willekeurig neerschieten van meeuwen kan men moeilijk in deze situatie als de meest intelligente oplossing beschouwen. 

De meeuw kan men beschouwen als een indringer in onze leefwereld (of is het eerder omgekeerd?), maar men kan niet zeggen dat we tegenover het voortbestaan van een meeuw een actieve, persoonlijke, intieme en duurzame verantwoordelijkheid hebben. Dit is wel het geval bij de confrontatie met een onbedoelde zwangerschap: kunnen en/of willen we de komende twintig jaar en mogelijk langer de zorg opnemen voor het kind dat uit de zwangerschap zal voortkomen? Dit is een persoonlijk vraagstuk dat een persoonlijk antwoord dient te krijgen. De overheid hoeft hier enkel te waken over de omkadering en niet over de individuele beslissingen zelf. De lastige meeuwen dagen ons echter uit tot een collectieve reflectie over de plaats van meeuwen aan onze kust. De koppeling van meeuwen aan abortus suggereert dat de reflectie over ongewenste meeuwen in hoofdzaak een persoonlijke kwestie is of dat de reflectie over wat te doen met een onbedoelde zwangerschap in hoofdzaak een publieke kwestie is. Dat doet onrecht aan beide uitdagingen en verdient het om bestreden te worden.

donderdag 11 december 2014

"Er is geen alternatief" is een totalitaire uitspraak

Referentie:

Stefaan Van Brabandt, in: TerZake, 9.12.2014, ca. min. 26, http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/2.36741

Informatief extract:

Annelies Beck: Waarom is het belangrijk dat filosofie op tv komt?[...]
Stefaan Van Brabandt: [...] Wat is het voordeel van de twijfel: de verwondering. Het vertrouwde wordt vreemd. De oude vanzelfsprekendheden worden in vraag gesteld. We proberen een ander perspectief te bieden. Eigelijk een alternatief bieden. Vandaag de dag is er naar mijn gevoel een totalitaire uitspraak: "Er is geen alternatief". Dat wordt ons aangepraat. Maar ik denk dat er wel een alternatief is. [korte transcriptie]

Creatieve commentaar:

Stefaan Van Brabandt durft in TerZake de mantra's van de huidige machthebbers ('langer en meer werken', 'er is geen alternatief') naar de schroothoop mikken. Prachtige televisie was dat. Spijtig dat ik het programma zelf nog niet online kan bekijken. [Ondertussen natuurlijk de hele reeks - geweldige televisie was dat.] 

zondag 21 september 2014

Bayer: "We hebben dit product ontwikkeld voor Westerse patiënten die het zich kunnen veroorloven."

Referentie:

Joye, Tim, "Kan onze gezonheid opnieuw op de eerste plaats komen", DeWereldMorgen 16.9.2014, http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/09/16/kan-onze-gezondheid-opnieuw-op-de-eerste-plaats-komen 

Informatief extract:

"We hebben dit product niet ontwikkeld voor de Indiase markt. We hebben dit product ontwikkeld voor Westerse patiënten die het zich kunnen veroorloven." Marijn Dekkers, de topman van Bayer, over het kankergeneesmiddel Nevaxar op een farmatop in de context van het Indiase geneesmiddelen beleid.

Creatieve commentaar:

Het geneesmiddel schijnt 67.000 euro te kosten en volgens de auteur komen de farmaceutische bedrijven hiermee ruim uit de kosten. Farma business is twee keer zo winstgevend als het Amerikaans gemiddelde. De Indiërs maken het voor 177 euro. De auteur spreekt als een van de sturende maatregelen over dwanglicenties. Dit lijkt me goed idee, maar ik betwijfel of in de Indiase kostprijs enige licentiekost is begrepen die de onderzoeks- en ontwikkelingskosten dekken. Dat universiteiten dikwijls veel van de onderzoekskosten op zich hebben genomen hoor je ook vaak, maar deze instellingen bekomen meestal octrooien op hun uitvindingen en vragen aan de bedrijven die ze verder ontwikkelen licentievergoedingen die (hopelijk) de kosten ruim zouden moeten terug betalen als het een succes blijkt. Men zou de rekening eens moeten maken en dan bekijken hoeveel er van dit argument overblijft. Het wordt in alle geval tijd dat niet de kapitaalkrachtige investeerders bepalen welke geneesmiddelen we ontwikkelen en hoe we ze aan de mens brengen, maar dat dit soort levensbeslissende zaken terug in democratische handen komt.

dinsdag 19 augustus 2014

Bewondering voor de rijken en machtigen als bron van verrotting van onze morele gevoelens en opvattingen

Informatief extract:

This disposition to admire, and almost to worship, the rich and the powerful, and to despise, or, at least, to neglect persons of poor and mean condition [...] is [...] the great and most universal cause of the corruption of our moral sentiments.

De neiging om de rijken en machtigen te bewonderen, bijna te aanbidden, en om mensen in armoede of gebrekkige staat te verachten of op zijn minst te verwaarlozen is de grootste en meest universele oorzaak van de verrotting van onze morele gevoelens en opvattingen. [eigen vertaling]

Referentie:

Smith, Adam, The Theory of Moral Sentiments by Adam Smith, 1759, aanhef chapter III, section III, part I (integrale tekst is ondermeer hier te vinden op).

Creatieve commentaar:

Dit citaat wat voor mij een haast evangelisch karakter heeft (iets te academisch verwoord, maar toch zie ik het Jezus wel gezegd hebben), kwam ik tegen in fragment uit het laatste hoorcollege van de historicus Tony Judt (19.10.2009, zichtbaar aangedaan door ALS, zie hier integraal) die Andries Baart in een presentatie in 2013 gebruikte (zie hier op 44'56"). 

Baart klaagt de recente ontwikkelingen in de Nederlandse zorg aan. De nieuwe wetgeving wil van de Nederlanders meer zorgzame burgers maken, door hun meer te belasten met zorgtaken voor familieleden. Dit is volgens Baart in een doorgedreven meritocratisch en concurrentiële samenleving moeilijk realiseerbaar. Het lijkt volgens Baart ook op een de-institutionalisering van de zorg, maar achter de schermen gaat het om meer institutie en meer regeltjes. Volgens Baart gaat zorg om kijken naar de mensen die het moeilijk hebben. Zorg is daarom een kwetsbaar facet van een samenleving. En net nu wordt het doordrongen van commercialisering en herinstitutionalisering. "Hoe kunnen we de kwetsbaarheid van de zorg zelf boven water houden?" De kwetsbaarheid moet in beeld blijven en we moeten blijven vragen waarover het in de zorg gaat. Baart gelooft niet dat de zorgsector de recente rariteiten kan overleven en nog altijd zorg kan blijven. Dit baart hem zorgen.

Doordat Andries Baart in zijn presentatie Tony Judt opvoert, krijgt zijn talk een politiek karakter zonder dat hij zelf op een soort politiek spreker begint te lijken. Tony Judt heeft het immers niet over zorg in enge zin. Judt doet zijn beklag over wat men de begrafenis van de welvaartstaat en van de sociaaldemocratie zou kunnen noemen. Als Judt deze woorden uitspreekt (2009) zijn de sociaaldemocraten nog aan de macht in Groot-Brittanië en dit al sinds 1997. En wat hij zich beklaagt in het fragment voorafgaand aan het citaat van Smith is de jacht op en degradering van werklozen die hij aantreft in Groot-Brittanië en elders. Het is duidelijk dat Tony Blair Tatchers grootste verwezenlijking was. Terug naar de tijd van Charles Dickens.

Commercialisering van de zorg en culpabilisering van werklozen zal binnenkort bij ons schering en inslag worden. Maar het werd reeds goed voorbereid door de vorige regeringen met onder andere sociaaldemocraten aan het stuur. "Waarom laten we deze regressie toe? Waarom vinden we niet de juiste woorden om die te veroordelen?" vraagt Tony Judt zich af. Ik vraag me af waarom Vlaanderen zich heeft laten inpakken door "de kracht van verandering". Is het omdat de linkse partijen die de afgelopen jaren aan het stuur zijn geweest (Rooms-rood, Paars-groen, Paars, Tripartite) geen links beleid hebben gevoerd, maar de begrafenis van de welvaartsstaat hebben voorbereid? De begrafenis van de welvaartsstaat door de partijen die nu aan het stuur komen lijkt perfect samen te gaan met wat Smith aanklaagt. Vandaag vertaald onder de leuze dat alleen de werkgevers de bron van van onze welvaart vormen (zie hier) en dus dat zij in de watten moeten gelegd worden. Laat ons beginnen deze afgoderij aan met kracht te bestrijden. Onze zorg, ons onderwijs en ons pensioen hangen er vanaf.

woensdag 20 november 2013

Ethiek voor geneeskunde en biomedische wetenschappen

Referentie:

Aanstelling 50% praktijkassistent medische ethiek, UHasselt, 2014-2015

Contactgegevens: http://www.uhasselt.be/fiche?voornaam=peter&naam=bogaerts

Informatief extract: