zondag 21 september 2014

Bayer: "We hebben dit product ontwikkeld voor Westerse patiënten die het zich kunnen veroorloven."

Referentie:

Joye, Tim, "Kan onze gezonheid opnieuw op de eerste plaats komen", DeWereldMorgen 16.9.2014, http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/09/16/kan-onze-gezondheid-opnieuw-op-de-eerste-plaats-komen 

Informatief extract:

"We hebben dit product niet ontwikkeld voor de Indiase markt. We hebben dit product ontwikkeld voor Westerse patiënten die het zich kunnen veroorloven." Marijn Dekkers, de topman van Bayer, over het kankergeneesmiddel Nevaxar op een farmatop in de context van het Indiase geneesmiddelen beleid.

Creatieve commentaar:

Het geneesmiddel schijnt 67.000 euro te kosten en volgens de auteur komen de farmaceutische bedrijven hiermee ruim uit de kosten. Farma business is twee keer zo winstgevend als het Amerikaans gemiddelde. De Indiërs maken het voor 177 euro. De auteur spreekt als een van de sturende maatregelen over dwanglicenties. Dit lijkt me goed idee, maar ik betwijfel of in de Indiase kostprijs enige licentiekost is begrepen die de onderzoeks- en ontwikkelingskosten dekken. Dat universiteiten dikwijls veel van de onderzoekskosten op zich hebben genomen hoor je ook vaak, maar deze instellingen bekomen meestal octrooien op hun uitvindingen en vragen aan de bedrijven die ze verder ontwikkelen licentievergoedingen die (hopelijk) de kosten ruim zouden moeten terug betalen als het een succes blijkt. Men zou de rekening eens moeten maken en dan bekijken hoeveel er van dit argument overblijft. Het wordt in alle geval tijd dat niet de kapitaalkrachtige investeerders bepalen welke geneesmiddelen we ontwikkelen en hoe we ze aan de mens brengen, maar dat dit soort levensbeslissende zaken terug in democratische handen komt.

Geen opmerkingen: