vrijdag 14 maart 2008

Augustinus' Belijdenissen in het Latijn: een boeiende kennismaking

Referentie:

Augustinus, Aurelius, Confessiones, Converted to HTML by Chris Mitchell, http://ccat.sas.upenn.edu/jod/latinconf/latinconf.html (geraadpleegd op 17.11.2007).

Augustinus, Aurelius, Belijdenissen, vertaald en ingeleid door Gerald Wijdeveld, Amsterdam: Ambo, 2002, zesde druk (vierde herziene druk 1998), 371 p.

Informatief extract:

Magnus es, domine, et laudabilis valde: magna virtus tua, et sapientiae tuae non est numerus. et laudare te vult homo, aliqua portio creaturae tuae, et homo circumferens mortalitem suam, circumferens testimonium peccati sui et testimonium, quia superbis resistis: et tamen laudare te vult homo, aliqua portio creaturae tuae.tu excitas, ut laudare te delectet, quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. da mihi, domine, scire et intellegere, utrum sit prius invocare te an laudare te, et scire te prius sit an invocare te. sed quis te invocat nesciens te? aliud enim pro alio potest invocare nesciens. an potius invocaris, ut sciaris? quomodo autem invocabunt, in quem non crediderunt? aut quomodo credent sine praedicante? et laudabunt dominum qui requirunt eum. quaerentes enim inveniunt eum et invenientes laudabunt eum. quaeram te, domine, invocans te, et invocem te credens in te: praedicatus enim es nobis. invocat te, domine, fides mea, quam dedisti mihi, quam inspirasti mihi per humanitatem filii tui, per ministerium praedicatoris tui. [Liber I, Caput I]

Creatieve commentaar:

Het is lang geleden dat ik nog Latijnse teksten heb gelezen. Ik haal de Latijnse tekst hier ook niet aan om hem integraal in het Latijn te lezen, wel om naast de lezing van een Nederlandse vertaling enige voeling te krijgen met de oorspronkelijke tekst. Voor wetenschappelijke doeleinden is zo'n brontekst zonder referentie niet echt bruikbaar, maar wel handig voor een iets diepere studie van de tekst. Voor de gemakkelijkheid noteer ik alvast een referentie naar een goede Nederlandse vertaling.

Het eerste hoofdstuk geeft alvast niet de indruk dat het boek enig strikt filosofisch belang zal hebben. Het lijkt eerder een in zichzelf gekeerde religieuze overdenking.

Geen opmerkingen: