vrijdag 14 maart 2008

Erasmus over de deugden van de geneeskunde

Referentie:

Erasmus, Desiderius, Lof der Geneeskunde - Encomium Artis Medicae, vertaling L. Hillesum, 2006, http://www.gutenberg.org/files/18976/18976-8.txt (geraadpleegd op 18.11.2007).

Informatief extract:

"Plato erkent, dat de gansche philosophie eigenlijk daarop neerkomt, dat de gemoedsaandoeningen aan de rede moeten gehoorzamen. En nu is het voornamelijk de geneesheer, die daartoe medewerkt, zich hierop toeleggend, dat dit deel van den mensch krachtig en vol inzicht zij, naar welks goedvinden alles geschiedt, wat op lofwaardige wijze verricht wordt. Terwijl zij den naam van mensch onwaardig geacht worden, die zich evenals de dieren door hun begeerten laten meesleepen, hebben wij het voor een goed deel aan de geneeskundigen te danken, zoo wij dien naam wel waardig zijn."

[Fragment op p.19]

Creatieve commentaar:

Erasmus schrijft vanuit Leuven naar een bekend geneesheer (Afinius) in Lier dat hij deze tekst nog had liggen en aan hem opdraagt. De tekst is een beschouwing van de geneeskunde, waarbij Erasmus heel wat figuren, Griekse, Romeinse en Bijbelse de revue laat passeren.

Interessant om naast de Nederlandse vertaling ook te kunnen teruggrijpen naar het oorspronkelijke Latijn, met hier en daar Griekse citaten. De html-versie is eveneens mooi verzorgd.

Geen opmerkingen: