vrijdag 14 maart 2008

Thomas en Aristoteles over metafysica in een handig nederlandstalig boekje

Referentie:

Aquino, Thomas van, Metafysica tussen ervaring en transcendentie - teksten over de metafysica als wetenschapsvorm (met een keuze uit Aristoteles' Metaphysica), ingeleid, vertaald en geannoteerd door Rudi te Velde, Kapellen: Pelckmans, 1994, 179 p.

Informatief extract:

Na het voorwoord volgt een inleiding met volgende titels: "Metafysica en Aristoteles' Metaphysica", "Het Commentaar op Boëthius' De trinitate", "De 'tweede aanvang van de metafysica' ", "Het Prooemium van het Commentaar op de Metaphysica", "Tekst, vertaling en toelichting".

Teksten en commentaar van Thomas van Aquino: "Commentaar op Boëthius' De trinitate, qu. 5 (over de verdeling van de theoretische wetenschappen)","Commentaar op Boëthius' De trinitate, qu. 6 (over de kenwijzen van de theoretische wetenschappen)", "Het Voorwoord van het Commentaar op de Metaphysica".

Teksten en commentaar van Aristoteles: keuze uit de Metaphysica: Boek I, 1-2; Boek IV, 1-3; Boek VI, 1.

Bibliografie, Register van personen en zaken.

[uit de inhoudstafel]

Creatieve commentaar:

In zijn voorwoord begint de vertaler met de vermelding dat metafysica even omstreden, bestreden als taai en onuitroeibaar is. Hoewel we ondertussen veel verder zijn dan de metaphysica van Aristoteles en Aquino, is het goed terug te grijpen op deze twee meester uit het verleden. In deze bundel staat de begrensdheid van de rede en de kritische reflectie over de metafysica centraal. Interessant om te weten te komen hoe deze meesters zelf over metafysica dachten.

Geen opmerkingen: