vrijdag 14 maart 2008

Reductionisme in de biologie en de geneeskunde: een klassieke aanpak en grondige inleiding

Referentie:

Schaffner, Kenneth F., "Reduction and Reductionism in Biology and Medicine" in: Discovery and Explanation in Biology and Medicine, Chicago, IL: University of Chicago Press,1993, p. 411-516. [Schaffner 1993a]

Informatief extract:

"...a detailed analysis of reduction in biology and medicine, which is the subject of chapter 9. In this chapter I briefly review some of the claims that have been made by biologists about the nonreducible character of biology and then turn to an in-depth analysis of intertheoretic reduction. This is a subject about which there have a large number of papers an books written in the past forty years. I provide a lengthy historical and philosophical overview of this literature, analyzing it under the topics of the various models proposed and treating the problems of the connectability of different levels of analysis (e.g., "gene" and "DNA") and the appropriateness of conceptualizing reduction along deductive versus causal lines. The subject is pursued with attention to the relation between Mendelian and molecular genetics, and the important critiques of Hull, Wimsatt, Fodor, the Curchlands, Rosenberg, and Kitcher, as well as their positive views, are considered. My general conclusion in this chapter is that a fairly model, is the most plausible one, but that it has two subforms: one "simple" application to "unilevel" theories and one "complex" characterization for application to theories of the middle range, discussed in chapter 3 and 5. This "complex" GRR model is related to methodological rules regarding changes in temporally extended theories, and to the reduction-replacement distinction. The chapter concludes with attention to a Bayesian application to reductionistically oriented research which I term the "peripherality thesis"."

[extract from introduction p.5-6]

Creatieve commentaar:

Dit boek (gevonden d.m.v. de bibliografie van het encyclopedie-artikel) en het negende hoofdstuk in het bijzonder, geeft een goede inleiding om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Het geeft een uitgebreid overzicht van de verschillende manieren van denken, de verschillende modellen etc. Eigenlijk geeft het de noodzakelijk informatie om ernstig met het vraagstuk te kunnen beginnen. Een aantal zaken die hier worden geïnitieerd, vindt men in andere referenties terug. Die beschouwen dit echter als voorkennis zodat dit boek erg handig is. Een gelijkaardige bespreking heb ik in andere en nieuwere stevige introducties/readers in de filosofie van de biologie (Ruse - Hull 1998, Rosenberg 2007) niet teruggevonden. Rosenberg schrijft in Matthen - Stephens 2007 iets gelijkaardigs maar veel beknopter. Bijzonder interessant is de tabel op p. 412, die een overzicht geeft van de verschillende manieren van denken. Ik moet wel zeggen dat ik de namen van Kitcher en Rosenberg op basis van wat ik recent bekeken heb in het tegenovergestelde kamp zou plaatsen. Rosenberg lijkt mij eerder een reductionist (zie Rosenberg 2006) en Kitcher een anti-reductionist (zie Kitcher 1984 en Kitcher 1999).

Het boek en ook dit hoofdstuk is voor een groot deel gebaseerd op vroegere artikels van de auteur (zie p. xxvi). Dit maakt dat het niet noodzakelijk is om op oudere artikels te moeten teruggrijpen omdat het hier in één geheel gelezen kan worden. Bij consultatie van de referenties van latere publicaties van andere auteurs valt het op dat als men verwijst naar het werk van Schaffner, men eerder beroep doet op de artikels die aan het boek vooraf gingen dan wel op het boek zelf.

Voor de introductie van het negende hoofdstuk doet de auteur onder meer beroep op het artikel dat ik in JSTOR had gevonden (Fuerst 1982). Dit maakt dat ook dit artikel in eerste instantie minder noodzakelijk is om te lezen. Wat niet maakt dat het niet interessant kan zijn.

Voor de rest zal ik mij in deze zoektocht vooral richten op literatuur die na dit boek verschenen is.

Tot slotte is het ook interessant dat het boek niet alleen naar de biologie verwijst maar ook naar de biomedische wetenschappen die dikwijls ook aan onderzoek doen dat van fundamenteel biologisch belang is.

Dit boek heb ik kunnen vinden en raadplegen in de bibliotheek van het H.I.W., Leuven.

Geen opmerkingen: