vrijdag 14 maart 2008

Mind in Nature: het procesdenken bouwt bruggen

Referentie:

Cobb, John B. - Griffin, David R. (eds.), Mind in Nature. Essays on the Interface of Science and Philosophy, Washington, DC: University Press of America, 1977, 148 p. (online beschikbaar via religion online, geraadpleegd op 22.12.2007)

Informatief extract:

"The papers in Part One, "The Evolution of Mind", describes the mystery of the rise of self-conscious, human, purposive action out of a flux in which it has been customary to find no grounds for such an emergence. Thorpe formulates the problem as a challenge to process philosophy and, after papers by Birch, Dobzhansky, and Waddington, and comments by Cobb on the potential contribution of Whitehead, Thorpe shares his concluding reflections. The issues are: What kind of continuity and what kind of discontinuity are to be found in the evolutionary process? And can process philosophy help biologists to understand their data?

Part Two, "Mind and Order", treats the broader question of what is meant by 'order' and how order is related to the human experience of purposive freedom. Several strategies for overcoming reductionism are distinguished and defended. The discussion is chiefly between physicists and philosophers, although the relation to biology is always especially in view.

Part Three, "The Primacy of Mind", opens up the specifically ontological question of how the ultimate entities of the universe are to be conceived. Two biologists and one philosopher argue that the psychical, or mental, or subjective elements in reality are more fundamental than the physical, material, or objective elements.

Part Four, "Mind and Organism", consists of papers that deal specifically with Whitehead. They include expositions of his philosophy of nature and his philosophy of science as well as more topical and critical treatments. The final essay is an account by Waddington of how his own work as a biologist has been influenced by Whitehead's philosophy."

[from preface p.ii-iii]


Creatieve commentaar:

Hoewel deze opstellenbundel enige 'update' zou kunnen gebruiken, lijkt me de lectuur van deze bundel zeer boeiend voor iemand met interesse in Whitehead en de filosofie van de biologie. Volgens mij kan men heel wat leren uit de verschillende benaderingen en discussies die aan bod komen. Interessant zijn ook de commentaren die werden toegevoegd aan elke onderdeel: "Some Whiteheadian comments on the discussion".

Het boek komt uit de collectie van Max Wildiers. Dit is in het boek aangeduid met zijn lijfspreuk "Spiritus Quiescit Numquam". De aanduidingen die Wildiers maakte zijn (spijtig misschien) erg beperkt. Jammer dat het boek een onhandig groot formaat heeft.

Misschien eens nakijken of het congres dat CPS in 2004 hield als een soort vervolg hierop kan gezien worden. Cobb is momenteel bezig aan een nieuwe bundel i.v.m. procesdenken en biologie.

Een hele tijd na het opstellen van dit bericht kwam ik te weten dat dit boek vrij beschikbaar is via Religion Online, op papier is het niet meer te krijgen.

Geen opmerkingen: