vrijdag 14 maart 2008

Determinisme en vrijheid: compatibel of niet?

Referentie:

Honderich, Ted, "Determinism and Freedom", Encyclopedia of Philosophy, Donald M. Borchert e.a. (eds.), Detroit-New York: Thomson Gale, 2006, second edition, vol. 3, p. 24-29.

Informatief extract:

Het artikel zelf is te groot om hier weer te geven. Het bevat, na een korte inleiding, volgende onderdelen in respectievelijke volgorde:

"Denials of Human Determinism", "Denials of Human Determinism", "Dealing with Objections to Human Determinism", "Hume, Kant, and Compatibilism", "Defenses of Compatibilism", "The Wider Debate", "Bibliography".

Creatieve commentaar:

Dit is een interessant onderwerp waar men veel studie kan aan wijden. Het onderwerp is controversieel in het huidige wetenschappelijk denken. Het richt zich echter op een filosofische behandeling. Een centrale term in het artikel is "(in)compatibilism", de vraag of determinisme en vrijheid principieel samen kunnen gaan of niet.

Geen opmerkingen: