vrijdag 14 maart 2008

De spanning tussen religie en moderniteit volgens De Dijn

Referentie:

Verhack, Ignace, "Religie Vandaag", Tijdschrift voor Filosofie 69 (2007) 1, p. 146-153. Uitgebreide boekbespreking van: De Dijn, Herman, Religie in de 21ste Eeuw. Kleine verhandeling voor voor-en tegenstanders. Kapellen: Pelckmans, 2006, 160 p.

Informatief extract:

"Herman De Dijn legt ons een studie voor waarin wordt nagedacht over de betekenis van de religie vandaag, dit in relatie to andere betekenis fenomenen zoals wetenschap, ethiek, politiek en humanisme. Het gaat om een cultuurfilosofisch en wijsgerig-antropologische studie waarin religie methodisch omschreven wordt als "onderdeel van de manier waarop de cultuur via haar symbolische categorieën en onderscheidingen de menselijke natuur, het menselijk leven en samenleven vorm geeft" (p. 9; ook p. 84). [...] Ofschoon de auteur in zijn inleiding een enigszins afstandelijk standpunt aankondigt, wordt gaandeweg duidelijk dat hij een verdediging van de relevantie van religie als traditie beoogt in een tijd waarin het officiële geseculariseerde en wetenschappelijke denken de religie verregaand afgeschreven heeft. Daardoor komt in dit boek het thema van de spanning tussen moderniteit en religie als traditie centraal te staan." [uit p. 148]

Creatieve commentaar:

Het thema religie en moderniteit is het heel interessant thema en het overdenken van de betekenis van het geloof van vandaag een blijvende noodzaak voor de kerk en theologen. De Dijn toont hier een nogal conservatief standpunt. Behalve religie als levensonderhoud en betekenisgever zou het volgens mij ook veranderingen moeten veroorzaken met de noodzakelijke onrust. Stil staan is vergaan. Interessant stuk om later eens te bekijken.

Geen opmerkingen: