vrijdag 14 maart 2008

Het mentale herleiden tot moleculaire interacties: wel of niet geoorloofd?

Referentie:

1. Bickle, John, "Reducing mind to molecular pathways: explicating the reductionism implicit in current cellular and molecular neuroscience.", Synthese (2006) 151: 411–434.

2. de Jong, Huib Looren - Schouten, Maurice K. D., "Ruthless reductionism: A review essay of John Bickle's Philosophy and neuroscience: A ruthlessly reductive account", Philosophical Psychology 18 (2005) 4, p. 473 - 486. (Boekbespreking van: Bickle, John, Philosophy and neuroscience: A ruthlessly reductive account, Dordrecht: Kluwer Academic, 2003.)

Informatief extract:

1. "As opposed to the dismissive attitude toward reductionism that is popular in current philosophy of mind, a 'ruthless reductionism' is alive and thriving in 'molecular and cellular cognition' a field of research within cellular and molecular neuroscience, the current mainstream of the discipline. Basic experimental practices and emerging results from this field imply that two common assertions by philosophers and cognitive scientists are false: (1) that we do not know much about how the brain works, and (2) that lower-level neuroscience cannot explain cognition and complex behavior directly. These experimental practices involve intervening directly with molecular components of sub-cellular and gene expression pathways in neurons and then measuring specific behaviors. These behaviors are tracked using tests that are widely accepted by experimental psychologists to study the psychological phenomenon at issue (e.g., memory, attention, and perception). Here I illustrate these practices and their importance for explanation and reduction in current mainstream neuroscience by describing recent work on social recognition memory in mammals."

[abstract from author]

2. "John Bickle's new book on philosophy and neuroscience is aptly subtitled 'a ruthlessly reductive account'. His 'new wave metascience' is a massive attack on the relative autonomy that psychology enjoyed until recently, and goes even beyond his previous (Bickle, J. (1998). Psychoneural reduction: The new wave. Cambridge, MA: MIT Press.) new wave reductionism. Reduction of functional psychology to (cognitive) neuroscience is no longer ruthless enough; we should now look rather to cellular or molecular neuroscience at the lowest possible level for explanations of memory, consciousness and attention. Bickle presents a fascinating set of experimental cases of such molecule-to-mind explanations. This book qualifies as a showcase of naturalism in the philosophy of mind. Naturally, many of the traditional conceptual approaches in the philosophy of mind are given short shrift, but-in Bickle's metascientific scheme-the role of philosophy of science also seems reduced to explicating laboratory findings. The present reviewers think that this reductionism suffers from overstretching; in particular, the idea of 'explanation in a single bound' from molecule to mind is a bit too ruthless. Still, Bickle's arguments are worth serious attention."

[abstract from author]

Creatieve commentaar:

Deze artikels heb ik gevonden via Swetswise.

Deze twee artikels hebben een heel andere inslag dan al het voorgaande waarin voornamelijk reductionisme van de biologie tot moleculaire biologie centraal staat. Hier gaat men nog een stap verder: de reductie van de psychologie tot moleculaire neurobiologie. Een heel interessante discussie waardoor ik ook merk dat het gekozen onderwerp heel breed kan opgevat worden. Deze discussie is eigenlijk ook onvermijdelijk als men over de huidige moleculaire biologie spreekt: neurobiologen gaan zeer dikwijls impliciet reductionistisch aan slag.

Ik plaats deze twee artikels toch in het blog om te laten zien dat het onderwerp 'reductionisme en moleculaire biologie' zeer breed kan gaan. Als men echter iets wil schrijven i.v.m. het onderwerp, lijkt het mij toch beter te kiezen of zich te richten tot psychologie of de biologie. Met het binnenbrengen van de psychologie in de discussie haalt men immers in één keer heel andere bijkomende discussies binnen. Ik zal me bij de rest van mijn zoektocht echter beperken tot mijn oorspronkelijke zoektocht die zich volledig binnen de filosofie van de biologie plaatst: 'reductionisme van biologie tot moleculaire biologie'.

Wat opvalt aan de titel van het boek van Bickle, is dat hij het vrij emotioneel geladen woord 'ruthless' gebruikt. Dit woord kan op zijn plaats zijn, hoewel ik zo'n scherpe taal in de klassiekere literatuur niet terug vind.

Omdat hier duidelijk de menswetenschappen (de psychologie) worden betrokken, plaats ik hier een extra label (167.23).

Bickle citeert in zijn artikel onder andere ook Schaffner 1993a en een oudere publicatie van Schaffner (1967). Ook Nagel die we in Schaffner 1993a en b tegen kwamen, komen we hier tegen, zoals ook Feyerabend, P. K., "Explanation, reduction and empiricism", Minnesota Studies in the Philosophy of Science 3 (1962), p.28–97 (ook in Rosenberg 2007 en Kitcher 1984) .

In de boekbespreking komen we behalve Churchland (ook in Bickle 2006) en Stephen Gould geen bekende namen in de referenties tegen.

Geen opmerkingen: