vrijdag 14 maart 2008

Een antireductionistische visie op het moleculaire in de hedendaagse biologie

Referentie:

Kitcher, Philip, "The Hegemony of Molecular Biology", Philosophy and Biology 14 (1999), p. 195-210. [Kitcher 1999]

Ook gepubliceerd in:
Kitcher, Philip, In Mendel's Mirror - Philosophical Reflections on Biology, Oxford: Oxford University Press, 2003, 385 p. (aanwezig in UA stadsbibliotheek) [Kitcher 2003]

Informatief extract:

"The second essay, written fifteen years later, looks at the same material from a different angle, trying to understand what kinds of ventures within biology might be needed to supplement the biochemical research that has enjoyed such explosive success in recent decades."

[Kitcher 2003, p.xii]

"In what follows I shall try to articulate an anti-reductionist view that sees molecular studies as an important part of , but not the whole of, contemporary biology."

[p. 196, einde paragraaf I]

Creatieve commentaar:

Dit artikel gaat iets minder in op het reductionisme zelf en stelt de rol van de moleculaire biologie centraal. Deze andere invalshoek maakt het artikel ook interessant, naast het feit dat het wat meer up to date is. Het artikel wordt ook in Rosenberg 2007 aangehaald. Interessant is dat Kitcher in zijn laatste nota een recent artikel van Schaffner [Genes, Behavior, and Emergentism, Philosophy fo Science 65 (1998), p. 209-252] aanhaalt en erbij zegt dat het zijn antireductionisme steunt. Dit artikel zal ik niet op het blog plaatsen aangezien we de opdracht ergens moeten beëindigen.

Geen opmerkingen: