vrijdag 14 maart 2008

Biologische gedachten van Leibniz: een interessante link met Whitehead

Referentie:

Leibniz, Gottfried Wilhelm, Letter to Louis Bourguet, x.12.1714, in: Loemker, Leroy E. (transl., ed., introd.), Gottfried Wilhelm Leibniz: Philosophical Papers and Letters, Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1976, 2nd printing 2nd edition (oorspronkelijke uitgave: Chicago: Chicago University Press, 1956), p. 661-663.

Informatief extract:

An early supporter of Leibniz's views, with a keen interest in their application to natural science, Louis Bourguet (1678-1742) was a merchant and scholar of broad interests who lived in Venice from 1711 to 1715. The correspondence of the two men began in 1709 on matters relating to the origin of the alphabet, proceding to problems of the Theodicy, and later raised important questions about Leibniz's consistency in matters of physicics, biology, and historical change. [inleiding door de vertaler op p. 661]

Creatieve commentaar:

Ik vond deze brief door in de inleiding de paragraaf "VIII. Biology" van Leibniz te lezen (p. 35-37). Interessant, hoewel Leibniz hier niet zo bekend voor staat. Ook hier is het interessant de link met Whitehead te maken. Ik citeer uit de inleiding p. 35: "Leibniz's vitalism is thus one of organization and function rather than of substance, and the continuity of the organism and its processes rest on functional laws and the series of events which they determine, rather than upon material unity."

De brief handelt voornamelijk over de commentaar die Leibniz ontving op zijn Théodicée. Op biologisch vlak gaat de brief kort in op een filosofische overdenking naar aanleiding van de ontdekking van het mannelijk zaad door van Leeuwenhoek. "What you say about the development of life seems to me well taken. Those human seminal animals which never attain a development of reason do not have this reason eveloped within them."

Geen opmerkingen: