vrijdag 14 maart 2008

Empirische en conceptuele problemen i.v.m. reductionisme in de genetica

Referentie:

Hull, David L., "Reduction in Genetics--Biology or Philosophy?", Philosophy of Science 39 (1972) 4, p. 491-499. [Hull 1972]

Informatief extract:

"A belief common among philosophers and biologists alike is that Mendelian genetics has been or is in the process of being reduced to molecular genetics, in the sense of formal theory reduction current in the literature. The purpose of this paper is to show that there are numerous empirical and conceptual difficulties which stand in the way of establishing a systematic inferential relation between Mendelian and molecular genetics. These difficulties, however have little to do with the traditional objections which have been raised to reduction."

[abstract from author]

Creatieve commentaar:

Hoewel ik de indruk heb dat er naar deze paper minder gerefereerd wordt als naar die van Kitcher 1984, is het ook één van de basisartikels in verband met het onderwerp. Aan de referentielijst kan je zien dat het toen nog in zijn kinderschoenen stond, behalve Schaffner lijken maar weinig mensen hierover gepubliceerd te hebben. Verdere referenties naar klassieke wetenschapsfilosofen: Feyerabend, Popper, Nagel en Kuhn; Grote namen uit de biologie: Dobzhansky, Mayer en ook de jonge Ruse komt er bij kijken.

Het artikel is goed gestructureerd en lijkt me ideaal om kennis te maken met wat er in de vroege periode over dit onderwerp werd geschreven. Met Kitcher 1984 zitten we ook al meer dan tien jaar verder. Natuurlijk publiceerde Hull later ook opstellen over dit onderwerp.

Geen opmerkingen: