vrijdag 14 maart 2008

Het Menselijk Genoom Project: complexe vragen m.b.t. waarneming, ethiek en concepten

Referentie:

Vicedo, Marga, "The Human Genome Project: Towards an Analysis of the Empirical, Ethical, and Conceptual Issues involved", Biology and Philosophy 7 (1992), p. 255-278. [Vicedo 1992]

Ook gepubliceerd in:
Hull, David L. - Ruse Michael (eds.), The Philosophy of Biology, Oxford: Oxford University Press, 1998, 772 p.

Informatief extract:

"Marga Vicedo's contribution (Ch.25) lays out some of the basic facts about the Human Genome Project (HGP), arguing that from a philosophical perspective there are two basic issues: one ethical, concerning the extent to which (if successful) the HGP is truly going to lead to benefits and the extent to which it might be misused morally; the other epistemological, concerning the question of 'reduction', especially inasmuch as this centres on the desirability of trying to explain things in science by reference to even-smaller entities. It is her contention that these are complex questions with no ready answers, a conclusion which is backed firmly by our four other contributors."

[Hull - Ruse 1998, p. 492]

Creatieve commentaar:

Dit artikel heb ik gevonden via de 'reader' waarin het gepubliceerd werd, ik had het natuurlijk ook anders kunnen vinden. 'Reductionisme' is in deze 'reader' geen apart thema. Omdat het boek geen index van onderwerpen heeft, is het moeilijk om te gaan in hoeverre dit in de secties naar voorkomt. Omdat er wel een index van namen is, heb ik dit toch gevonden via de naam 'Schaffner'. Vicedo bespreekt het reductionisme onder de titel "Reductionism en Molecular Genetics" naast het andere basisthema 'determinisme'. Het gaat om een korte bespreking en misschien ook niet noodzakelijk om te lezen. De referenties verwijzen naar de klassieke literatuur i.v.m. het onderwerp waarvan er een aantal op dit blog staan.

Opmerkelijk is wel dat de filosofen er hier vroeg bij zijn: in 1992 stond de genoombiologie (als er sprake van was, want men spreekt hier nog altijd van moleculaire genetica) nog in de kinderschoenen. Het zou interessant zijn om op dit thema (reductionisme en genoombiologie) verder te werken en te kijken wat er recenter werd gepubliceerd. Dit valt echter buiten het bestek van deze blogopdracht.

Geen opmerkingen: